Sunday, March 28, 2010

मराठी साहित्य संमेलन - कोणी Sponcership देता का Sponcership ?

'माझ्या ब्लॉग वर तुमची जाहिरात देतो. मला दरमहा १०,०००/- रुपये द्या. कमी पैशात तुमची जाहिरात होईल आणि मलाही थोडे पैसे मिळतील. ' असं वाचून किती मराठी लोक / व्यावसायिक जाहिरात देतील ? तुम्हाला उत्तर माहिती आहे. तर मग काही वर्षात असे बोर्ड गल्लोगल्ली दिसायला लागले तर त्यात नवल ते काय ?

No comments:

Post a Comment